Text Box: Ugali Mo, kagaya ko
	Isa sa mga dayuhang nakapagturo sa atin ng kanilang mga kaugalian ay ang mga taga-India. Una, pagsasabit ng kuwintas na bulaklak sa panauhin. Pangalawa, paggamit ng belo at sintas pag ikinakasal, pangatlo, pagsasayaw ng mag-asawang di magkaanak. Iyan ang ilan sa mga gawi na malimit nating nakikita na ginagawa ng kapwa natin Pilipino.
Text Box: 10 Panitikan/Lathalain               ANG PAROLA            Mayo - Oktubre, 2005                     
Text Box: Pabula
Natuto rin
Text Box: 	Matalino si haring kuwago. Siya ang nagpapayo sa mga hayop sa gubat.“Kailangang magtayo ng paaralan dito sa gubat.” Wika niya isang araw. “Tama po ang naisip ninyo, haring kwago. Nais ko pong matutong bumasa ang mga sisiw ko,” ayon ni Inahing manok. 
  	 Nagkaroon nga ng paaralan ang mga hayop sa gubat. Ang anak ng bawat hayop ay natuto,maliban sa anak ni kuneho. Ano ba ang magagawa sa akin ng pagbabasa at pagbibilang? Nag-aaksaya lamang ako ng panahon,ang sabi ni kuneho liit.
	Kaya habang nag-aaral ang ibang hayop, si kuneho liit ay naglalaro sa parang. Isang araw ay naisiText Box: pan niyang mamasyal naman.
	Napadaan siya sa isang bakuran na maraming tanim na gulay. “Swerte ako, maraming makakaing gulay wika niya sa sarili.”	Sa may tarangkahan ng bakuran,hindi nabasa ni kuneho liit ang nakasulat na babala: Mag ingat sa aso. Nagsimula siyang kumain ng karot. Mayamaya ay narinig niya ang “Grr! Grr!” Nang lumingon siya ay nakita niya ang pag kalaki-laking aso.Sa malaking takot ay tinalon ni kunehong liit ang mataas na bakod. 
    Nanginginig pa siya sa takot nang madaanan siya ng mga kaibigang galing sa paaralan ni haring kuwago.
     Anong nangyari sa iyo, kuneho liit? Hinabol ako ng malaking aso riyan, hindi mo ba nabasa ang nakasulat sa may tarangkahan? Sagot ni kuting.Napahiya si kuneho liit.
     Mula noon, sumama na siya sa ibang hayop na nag-aaral. Marunong na siyang magbasa ngayon. Source:    (Storybook)

Bituin

Maganda, maningning,

kaakit-akit, maliit,

maliwanag,

Sa langit

tanglaw

 

 

 

 

 

 

Magulang

Mapagmahal,maunawain,

mabait,matiyaga,

matulungin,

Sa tahanan

biyaya

Tubig

Sariwa, malinis,

malinaw, malamig,

malinamnam,

Sa tao

pagpapala

Kaibigan

Mabait,matapat,

  mapagmahal,mapagbigay,

matulungin,

Parang kapatid

yaman

 

Ilaw

Maliwanag, makulay,

maningning,malaki,

maliit

Tanglaw sa

dilim

 

Text Box: Ang alamat ng pakwan

      Noong araw ay may mag-asawang nagkaroon ng dalawang anak na batang babae. Ang dalawang bata ay nagnga-ngalang “Wan” at “Yen”.

       Isang araw ay

maagang nagising ang lalaki at siya’y mamumundok, at inutusan ng kanilang ina ang dalawang bata na kumuha ng kahoy na panggatong sa kamalig. Ngunit may nakita silang taong nakapamuluktot   sa tabi ng pintuan nila. Ang batang lalaki ay pinakain ng mag-asawa at ito’y pinatulog, ngunit inusisa muna ito bago pinatulog. Tinanong nila ito kung ano ang kanyang pangalan. At nalaman nilang ang pangalan nito ay “Pak” at kinupkop nila ang bata dahil ito’y ulilang

lubos at pinalayas ng mga kumupkop sa kanya. Dahil ang mag-asawa ay walang anak na lalaki ay kinupkop nila ito. Mula noon, si “Pak” ay madalas na isinasama ng ama sa bundok.

       Isang araw ay sumama ang dalawang batang babae kay “Pak” sa bundok. Sa kanilang paglalakad ay may nakitang bulaklak si “Wan” at kinuha niya ito subalit isang tinik ang bumaon sa kanyang daliri.

       Siya’y napasigaw at napatakbo si “Pak” at biglang hinugot ang halamang may tinik. Dalawang tinik din ang biglang nabaon

sa kanyang mga kamay.   

       Katakut-takot na dugo ang lumabas sa kamay ng dalawa. Ang mga tinik palang yaon ay may lason. Ganoon na lamang ang iyak ni “Yen” ng dumating ang kanilang ama, ang dalawa ay patay na.

       Sa pook na yaong tinuluan ng dugo ng dalawang bata ay may tumubong isang halamang nagkabunga ng berde ang labas at mapulu-pula ang loob nito.  Iyon daw ang dugo nina “Pak” at “Wan”. Kaya’t  ang bungang     yaon ay tinawag na “Pakwan”.

       Source: Storybook 

Salawikain

·          Malinis na tahanan, malusog na pamayanan

·          Ang malinis at maayos na kapaligiran, ay kanais-nais na pagmasdan

·          Alagang hayop, huwag pagala-gala, ng hindi makapinsala

 

Cinquain