Text Box: Mayo - Oktubre, 2005                ANG PAROLA               Larawang Salaysay Text Box: Mayo - Oktubre, 2005                ANG PAROLA             Larawang Salaysay 7

Bayan na anong ganda!

Ang bayan ng Paete ay ating pagmasdan

Kagandahan nitong dulot ng Maykapal

Sa paligid-ligid, dagat, kabundukan,

Malinaw, malamig, tubig sa batisan.

Ang mga halama’y matamis ang bunga

Lanzones at santol– marami pang iba!

May likas na dunong, mga anak niya

Maglilok, magpinta, maging sa musika…”

 

(Halaw sa Himno ng Paete)

Capital of the Philippines